dilluns, 29 de desembre de 2014

Tutorial canalobre de Nadal / Tutorial farolillo de Navidad


Avui us vull presentar un tutorial per fer uns canelobres ben senzills però la mar de resultons. Jo els vaig fer amb motivació Nadalenca, però els podeu fer amb altres temes. Només necessiteu:
 • espelmes
 • cartolina negra
 • paper vegetal
 • regla
 • tisores
 • llapis
 • celo
 • cuter
 • washi tape  (no és estrictament necessari)
Hoy os quiero presentar un tutorial para hacer unos farolillos muy sencillos pero la mar de reultones. Yo los hice con motivos Navideños, pero los podeis hacer con otros tema. Solo necesitais:
 • velas
 • cartulina negra
 • papel vegetal
 • regla
 • tijeras
 • lapiz
 • celo
 • cuter
 • washi tape  (no es estrictament necesario)
El primer que heu de fer és mesurar les espelmes: en aquest cas vaig fer servir aquestes espelmes senzilletes que podeu trobar en molts llocs tipus xinos o Ikea. Només cal saber el diàmetre i l'alçada de cada espelma (en aquest cas 4 i 1.7 cm, respectivament). Amb això ja podeu calcular el perímetre de la base (recordeu: PI x diàmetre ;P). 
Lo primero que teneis que hacer es medir las velas: en mi caso utilicé estas velas sencillas que podéis encontrar en muchos sitios tipo chinos o Ikea. Solo necesitáis conocer el diámetro y la altura de cada vela (en este caso 4 i 1.7 cm, respectivamente). Con esto ya podéis calcular el perímetro de la base (recordad: PI x diámetro ;P).
Amb això ja podeu dibuixar una tira de cartolina de llargada el perímetre + 2cm i d'alçada la mateixa que l'espelma. A sobre d'aquesta tira hi dibuixeu el que vulgueu (en aquest cas jo hi vaig posar "Merry", "Xmas" i uns avets). Us recomano que els dibuixos i/o lletres no siguin massa alts (amb uns 2cm d'alt en teniu prou). 
Con esto ya se puede dibujar una tira de cartulina de largo igual al perímetro + 2cm y de altura la misma que la vela. Encima de esta tira dibujad lo que querais (en este caso yo puse  "Merry", "Xmas" y unos avetos). Os recomiendo que los dibujos y/o letras no sean demasiado altos (con unos 2cm de alto está bien).  
Ja podeu retallar els motius que hàgiu dibuixat juntament amb la tira. Caldrà que marqueu a cantó i cantó de la tira, a uns 0.8 cm de la vora, una ratlla que només arribi fins a la meitat (com podeu veure clarament en la tira de "Merry") i retalleu.
Ya podeis recortar los motivos que hayais dibujado juntamente con la tira de cartulina. Será necesario que marqueis a cada lado de la tira, a unos 0.8 cm del borde, una raya que sólo llegue hasta la mitad (como se puede ver claramente en la tira de "Merry") y recortar.

Tot i que les espelmes no es veuen, a mi m'agrada decorar-les amb uns washi tapes (ho confeso! és el meu vici!). 
Aunque las velas no se ven, a mi me gusta decorarlas con unos washi tapes (lo confieso, es mi vicio!).
Dobleu les tires de cartolina i feu que encaixin els dos cantons a través dels talls que heu fet a cantó i cantó, com podeu veure a la foto: 
Doblad las tiras de cartulina y haced que encagen los dos lados mediante los dos cortes que habéis hecho a cada lado, como podéis ver en la foto:
Col·loqueu-ho al voltant de cada espelma i amb una mica de celo eviteu els trossets de cartolina que sobresurten.
Colocadlo alrededor de cada vela y con un poco de celo evitad que los trocitos de cartulina sobresalgan.

Finalment prepararem el paper vegetal que envoltarà el canelobre. Cal fer un rectangle que sigui una mica més llarg que el perímetre de l'espelma (en el meu cas vaig fer perímetre + 1.5 cm) i d'alçada superior als dibuixos i/o lletres que hàgiu fet (jo vaig fer 6 cm d'alt). S'hi ha de dibuixar un parell de pestanyes a un dels cantons del rectangle (de 2cm d'alt x 0.8 d'ample). A l'altra banda del rectangle (a 0.8 cm del cantó) cal retallar dues ranures de 2cm d'alçada cadascuna, per on entraran les dues pestanyes. 
Finalmente preparamos el papel vegetal que rodeará el farolillo. Hay que hacer un rectángulo que sea un poco más largo que el perímetro de la vela (en mi caso hice perímetro + 1.5 cm) y de altura superior a los dibujos y / o letras que hayais hecho (yo hice 6 cm de alto). Se debe dibujar un par de pestañas en uno de los lados del rectángulo (de 2cm de alto x 0.8 de ancho). Al otro lado del rectángulo (a 0.8 cm del borde) hay que recortar dos ranuras de 2cm de altura cada una, por donde entrarán las dos pestañas.


Per assegurar que les pestanyes queden ben subjectes podeu enganxar-les amb una mica de celo un cop hagin passat per les ranures. 
Para asegurar que las pestañas queden bien sujetas podéis pegarlas con un poco de celo una vez hayan pasado por las ranuras.

I això és tot! No us sembla fàcil i resultón? Potser ara que ve cap d'any podeu subsituir el "Merry Xmas" per "Happy New Year" o ara que vindran els reis podeu subsituir-ho per unes corones... Què? Us atreviu? 
 Feliç any nou!
Y eso es todo! No os parece fácil y resultón? Quizás ahora que viene fin de año podéis sustituir el "Merry Xmas" por "Happy New Year" o ahora que vendrán los reyes podéis sustituir esto por unas coronas ... ¿Qué? Os atrevéis?
¡Feliz año nuevo!

dimecres, 24 de desembre de 2014

Bon Nadal! / Feliz Navidad! / Merry Christmas!

Amb aquesta foto que hem fet amb molt carinyu el meu maridu i jo, us desitjo un molt Bon Nadal i una bona entrada al nou any! 

Con esta foto que hemos hecho mi marido y yo con mucho cariño, os deseo una Feliz Navidad y una buena entrada al nuevo año!

With this photo that I did with my husband, I wish you Merry Christmas and a Happy New Year!

dilluns, 8 de desembre de 2014

Craft it slow: nuvis de cartró pedra (2)

Ja fa molt temps que us vaig explicar la primera part d'aquests nuvis de cartró pedra aquí i em faltava acabar-vos d'ensenyar el procés de pintat i acabament, bé, i evidentment el pastís!
 
Ya hace mucho tiempo que os expliqué la primera parte de estos novios de cartón piedra aquí y me faltaba acabaros de enseñar el proceso de pintado y acabado, bien, y evidentemente el pastel!

El primer de tot va ser fer els colors. La pintura que vaig usar era pintura témpera. Un dels colors més complicats d'aconseguir és el color "carn". El nuvi és un morenazo inclús a ple hivern així que el seu to de pell el vaig fer una mica més fosc que el de la núvia (tot i que pel bodorrio, al ser al setembre, estava ben moreneta). Cal tenir en compte també, que els colors canvien quan s’envernissen, en general pugen el seu to. Aquí podeu veure algunes de les proves de color que vaig fer:

Lo primero que hay que hacer son los colores. La pintura que usé era témpera. Uno de los colores que cuesta más de conseguir es el color carne. El novio es un morenazo incluso en pleno verano así que su tono de piel lo hice un poco más oscuro que el de la novia (aunque el día del bodorrio, que fue en setiembre, estaba bien morenita). Se tiene que tener en cuenta también que los colores cambian cuando se barnizan, en general suben suben de tono. Aquí podeis ver alguna de las pruebas de color que hice:

Com us vaig comentar, tenia informació privilegiada i sabia com eren els vestits dels nuvis. De fet, vaig tenir la sort de ser una de les amigues que va acompanyar la núvia a fer la primera ronda de botigues de núvies. Us podeu creure que el vestit que es va quedar va ser el primer que es va emprovar?! Era un vestit preciós de Jesús Peiró, molt orgànic, i que tenia la gràcia de que es podia treure la part de baix de la faldilla, de manera que abans de començar el ball les amigues li vam "tallar" la faldilla i va poder ballar a "lo loco" sense que li molestés la petita cua. El nuvi, però, em va fallar i la camisa al final se la va quedar de color negre (y jo pensava que seria blanca).

Tal y como os comenté, tenía información privilegiada y sabía como eran los trajes de los novios. De hecho, tuve la suerte de ser una de las amigas que acompañó a la novia a hacer la primera ronda de tiendas de novias. Os podéis creer que el vestido que se quedó era el primero que se probó?! Era un vestido precioso de Jesús Peiró, muy orgánico, y que tenia la gracia de que se podía quitar la parte de debajo de la falda, de manera que antes de empezar el baile las amigas le “cortamos” la falda y así pude bailar a “lo loco” sin que le molestase la pequeña cola. El novio, por eso, me falló y al final se quedó una camisa negra (en lugar de blanca como yo supuse).

Però al que anàvem, al procés de pintat dels nuvis: donat que les figures estaven abraçades, per no despistar-me, abans de començar a pintar vaig marcar amb llapis el contorn del vestit, els braços i les mans, ...

Bueno, pero a lo que íbamos, el proceso de pintado de los novios: dado que las figuras estaban abrazadas, para no despistarme, antes de empezar a pintar marqué con lápiz el contorno del vestido, los brazos y las manos, …
Per pintar cal començar pels colors més clars i anar pujant de color. Així que vaig començar pel vestit.

Empecé a pintar por los colores más claros e ir subiendo de color. Así empezé por el vestido de la novia.Vaig seguir per la pell…

Seguí con la piel …

La camisa i la corbata…

La camisa y la corbata …

Els detalls (anells i polsera)...

Los detalles (anillos y pulsera)…

Els cabells i les sabates… La foto que veieu en el mòbil és del casament oficial a l’ajuntament. Sí, sí, el dia que vam celebrar el casament aquest parell ja feia dies (mesos!) que estaven ben casats!

El pelo y los zapatos… La foto que veis en el móvil es de la boda oficial en el Ayuntamiento. Si, si, el día que celebramos la boda estos dos ya hacía días (meses!) que estaban bien casados!

El traje del nuvi...

El traje del novio…

I finalment el que em feia més por de tot: la cara!!! Ho sé, no s’assemblen gaire :(

Y finalmente el que me daba más miedo: la cara!!! Lo sé, no se parecen mucho :(
Per acabar vaig envernissar la figura per protegir-la.

Para terminar barnicé la figura para protegerla.


Aquí podeu veure el moment estel·lar: el pastís amb la figura a dalt de tot. A què estaven guapus els nuvis? Els de debò em refereixo, eh!

Aquí podéis ver el momento esterar: el pastel con la figura arriba del todo. A que estaban guapos los novios? Los de verdad me refiero, eh!
I a vosaltres com us agraden les figuretes dels nuvis?

Y a vosotros como os gustan las figuritas de los novios?
Bona setmana guapus! Prometo que el següent post serà més Nadalenc.

Buena semana guapos! Prometo que el siguiente post será más Navideño.